Strona główna » Pliki do pobrania

Dostęp do plików jest możliwy jedynie po zalogowaniu. Aby to zrobić należy najpierw kupić książkę, na przykład w księgarni internetowej Profinfo pod tym linkiem. W książce znajdą Państwo kod aktywacyjny do produktu. Po zalogowaniu i wpisaniu jednorazowego kodu aktywacyjnego uzyskają Państwo pełny dostęp do plików.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Pliki do pobrania

Wyświetlanie 1 - 200 z 219 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2
Nazwa Rozmiar
001-Przedwstepna-umowa-o-prace.rtf 40,3k
002-Umowa-o-prace.rtf 37,8k
003-Umowa-o-prace-na-czas-nieokreslony.rtf 29,1k
004-Umowa-o-prace-na-czas-okreslony.rtf 29,2k
005-Umowa-o-prace-na-czas-zastepstwa.rtf 21,4k
006-Umowa-o-prace-na-okres-probny.rtf 20,8k
007-Umowa-o-odpowiedzialnosci-materialnej-za-powierzone-mienie.rtf 19,1k
008-Umowa-o-wspolnej-odpowiedzialnosci-materialnej-za-powierzone-mienie.rtf 44,5k
009-Umowa-o-zakazie-konkurencji-w-czasie-trwania-umowy-o-prace.rtf 26,3k
010-Umowa-o-zakazie-konkurencji-po-ustaniu-stosunku-pracy.rtf 36,5k
011-Umowa-o-zachowaniu-w-tajemnicy-informacji-stanowiacych-tajemnice-pracodawcy.rtf 28,0k
012-Umowa-o-podnoszeniu-kwalifikacji-zawodowych.rtf 35,4k
013-Umowa-o-udzielenie-swiadczenia-pracownikowi-zdobywajacemu-lub-uzupelniajacemu-wiedze-i-umiejętnosci.rtf 26,3k
014-Umowa-o-przeniesienie-autorskich-praw-majatkowych-do-utworu-stworzonego-przez-pracownika-niezwiazanego-z-wykonywaniem-obowiazkow-ze-stosunku-pracy.rtf 32,5k
015 Oswiadczenie-pracownika-w-zakresie-przejscia-majatkowych-praw-autorskich-na-pracodawce.rtf 15,2k
016-Umowa-dotyczaca-oddelegowania-pracownika.rtf 30,0k
017-Porozumienie-o-wyplacie-dodatku-relokacyjnego.rtf 16,9k
018-Umowa-pozyczki-z-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 18,5k
019-Umowa-o-praktyke-studencka.rtf 31,9k
020-List-intencyjny-zawarcia-umowy-o-prace.rtf 11,9k
021-Umowa-o-uzywanie-samochodu-prywatnego-do-celow-słuzbowych.rtf 20,3k
022-Oswiadczenie-pracownika-w-sprawie-wykonywania-pracy-w-formie-telepracy.rtf 15,2k
023-Regulamin-telepracy.rtf 34,2k
024-Umowa-o-teleprace.rtf 47,8k
025-Porozumienie-miedzy-stronami-umowy-o-prace,-ze-praca-bedzie-wykonywana-w-warunkach-okreslonych-w-art. -67-5-k.p.-(telepraca).rtf 16,8k
026-Porozumienie-pracodawcy-z-zakładowa-organizacja-zwiazkowa-zakladowymi-organizacjami-zwiazkowymi-w-sprawie-warunkow-stosowania-telepracy-przez-pracodawce.rtf 28,3k
027-Porozumienie-w-sprawie-zmiany-warunkow-pracy-i-placy.rtf 14,3k
028-Porozumienie-w-sprawie-rozwiazania-umowy-o-prace.rtf 13,1k
029-Ugoda-pomiedzy-pracownikiem-i-pracodawca-w-sprawie-naprawienia-szkody-wyrzadzonej-przez-pracownika.rtf 20,7k
030-Ugoda-pozasadowa-w-sprawie-naprawienia-szkody-wyrzadzonej-przez-pracownika.rtf 19,2k
031-Porozumienie-pomiedzy-pracownikiem-i-pracodawca-w-sprawie-ustalenia-czasu-niezbednego-do-wykonania-powierzonych-zadan-w-ramach-zadaniowego-systemu-czasu-pracy.rtf 13,8k
032-Porozumienie-pracodawcow-w-sprawie-wykonywania-przez-pracownika-pracy-u-innego-pracodawcy-w-okresie-urlopu-bezplatnego.rtf 15,3k
033-Ugoda-pozasadowa.rtf 28,0k
034-Oswiadczenie-w-sprawie-cofniecia-oswiadczenia-w-sprawie-wypowiedzenia-umowy-o-prace.rtf 10,9k
035-Oswiadczenie-o-rezygnacji-z-czesci-urlopu-macierzynskiego.rtf 11,7k
036-Oswiadczenie-pracownika-opiekujacego-sie-dzieckiem.rtf 13,3k
037-Wniosek-o-udzielenie-czesci-urlopu-macierzynskiego-przed-porodem.rtf 10,3k
038-Wniosek-o-udzielenie-dodatkowego-urlopu-macierzynskiego-i-urlopu-rodzicielskiego-w-pelnym-wymiarze.rtf 14,4k
039-Wniosek-w-sprawie-obnizenia-wymiaru-czasu-pracy-pracownika-uprawnionego-do-urlopu-wychowawczego.rtf 11,0k
040-Zaswiadczenie.rtf 9,6k
041-Oswiadczenie-o-rozwiazaniu-za-wypowiedzeniem-umowy-o-prace-zawartej-na-czas-okreslony.rtf 14,2k
042-Oswiadczenie-o-rozwiazaniu-za-wypowiedzeniem-umowy-o-prace-zawartej-na-czas-nieokreslony.rtf 19,8k
043-Oswiadczenie-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-winy-pracownika-z-powodu-ciezkiego-naruszenia-przez-pracownika-podstawowych-obowiazkow-pracowniczych.rtf 18,4k
044-Oswiadczenie-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-winy-pracownika-z-powodu-popelnienia-przez-pracownika-w-czasie-trwania-umowy-o-prace-przestepstwa-ktore-uniemozliwia....rtf 16,7k
045-Oswiadczenie-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-winy-pracownika-z-powodu-popelnienia-przez-pracownika-w-czasie-trwania-umowy-o-prace-przestepstwa-ktore-uniemozliwia....rtf 15,7k
046-Oswiadczenie-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-winy-pracownika-z-powodu-zawinionej-przez-pracownika-utraty....rtf 15,4k
047-Oswiadczenie-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-powodu-niezdolnosci-pracownika-do-pracy-wskutek-choroby.rtf 14,8k
048-Oswiadczenie-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-powodu-innej-niz-niezdolnosc-pracownika-do-pracy-wskutek....rtf 16,4k
049-Oswiadczenie-w-sprawie-wypowiedzenia-warunkow-pracy-i-placy.rtf 17,5k
050-Oswiadczenie-w-sprawie-skrocenia-okresu-wypowiedzenia.rtf 11,2k
051-Oswiadczenie-w-sprawie-wycofania-oswiadczenia-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-w-przypadku-pozniejszego-ustalenia....rtf 12,6k
052-Informacja-o-warunkach-zatrudnienia.rtf 11,9k
053-Informacja-o-warunkach-zatrudnienia.rtf 12,7k
054-Informacja-o-przejeciu-zakładu-pracy-w-trybie-art.-23 1- k.p..rtf 19,7k
055-Informacja-pracodawcy-o-odmowie-ponownego-zatrudnienia-pracownika.rtf 10,8k
056-Informacja-dla-pracownikow-o-wprowadzeniu-nowego-Regulaminu-pracy.rtf 10,9k
057-Informacja-(zawiadomienie)-dla-pracownika-o-przyznaniu-nagrody-wyroznienia.rtf 10,6k
058-Informacja-dla-pracownika-o-udzieleniu-mu-czasu-wolnego-w-zamian-za-czas-przepracowany-w-godzinach-nadliczbowych.rtf 10,9k
059-Informacja-dla-pracownika-ktory-ze-wzgledu-na-okolicznosci....rtf 11,7k
060-Informacja-dla-pracownika-w-sprawie-zobowiazania-go-do-pozostawania-poza-normalnymi-godzinami-pracy-w-gotowosci....rtf 10,9k
061-Informacja-dla-pracownika-w-sprawie-obowiazku-wykorzystania-przez-pracownika-przyslugującego.rtf 11,3k
062-Informacja-dla-pracownikow-o-zagrozeniach-w-miejscu-pracy.rtf 12,9k
063-Oswiadczenie-pracownika-o-zapoznaniu-się-z-obowiazującymiu-pracodawcy-regulaminami-i-procedurami.rtf 11,2k
064-Oswiadczenie-pracownika-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-w-trybie-art.-55-§-1-k.p..rtf 11,6k
065-Oswiadczenie-pracownika-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-w-trybie-art.-55-§-1-1-k.p..rtf 11,9k
066-Wniosek-pracownika-o-wyplate-wynagrodzenia-w-sposob-inny-niż-do-rak-pracownika.rtf 10,7k
067-Zgoda-pracownika-na-potracenie-z-jego-wynagrodzenia-innych-naleznosci-niż-wymienione-w-art.-87-§-1 i-7-k.p..rtf 11,0k
068-Wniosek-pracownika-w-sprawie-indywidualnego-rozkladu-czasu-pracy.rtf 11,0k
069-Wniosek-pracownika-w-sprawie-skroconego-tygodnia-pracy.rtf 11,3k
070-Wniosek-pracownika-w-sprawie-wprowadzenia-systemu-pracy-weekendowej.rtf 10,8k
071-Wniosek-pracownika-o-udzielenie-czasu-wolnego-w-zamian-za-czas-przepracowany-w-godzinach-nadliczbowych.rtf 11,1k
072-Wniosek-pracownika-o-udzielenie-urlopu-wypoczynkowego.rtf 10,3k
073-Wniosek-pracownika-o-przesuniecie-terminu-urlopu-wypoczynkowego.rtf 10,8k
074-Wniosek-pracownika-o-udzielenie-mu-urlopu-bezplatnego.rtf 10,6k
075-Zgoda-pracownika-na-udzielenie-mu-urlopu-bezplatnego-w-celu-wykonywania-pracy-u-innego-pracodawcy.rtf 11,2k
076-Oswiadczenie-pracownika-(w-ciazy-opiekujacego-sie-dzieckiem-do-lat-4)....rtf 11,4k
077-Regulamin-pracy.rtf 92,5k
078-Aneks-do-Regulaminu-pracy.rtf 15,1k
079-Obwieszczenie-w-sprawie-systemu-i-rozkladu-czasu-pracy-oraz-okresu-rozliczeniowego.rtf 13,8k
080-Regulamin-wynagradzania.rtf 43,1k
081-Zalacznik-do-Regulaminu-wynagradzania.rtf 9,3k
082-Regulamin-premiowania.rtf 50,1k
083-Regulamin-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 59,1k
084-Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 29,9k
085-Zalacznik-nr-2-do-Regulaminu-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 10,4k
086-Zalacznik-nr-3-do-Regulaminu-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 18,3k
087-Zalacznik-nr-4-do-Regulaminu-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 18,0k
088-Zalacznik-nr-5-do-Regulaminu-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 20,1k
089-Zalacznik-nr-6-do-Regulaminu-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 14,0k
090-Zalacznik-nr-7-do-Regulaminu-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 18,5k
091-Zalacznik-nr-8-do-Regulaminu-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 10,8k
092-Zalacznik-nr-9-do-Regulaminu-Zakladowego-Funduszu-Swiadczen-Socjalnych.rtf 18,4k
093-Kodeks-etyki.rtf 53,5k
094-Procedura-przeciwdzialania-mobbingowi-i-dyskryminacji.rtf 51,3k
095-Regulamin-odbywania-i-rozliczania-podrozy-sluzbowych.rtf 66,1k
096-Regulamin-korzystania-z-samochodow-sluzbowych-u-pracodawcy.rtf 55,6k
097-Regulamin-okreslajacy-zasady-kontroli-pracownika-oraz-jego-miejsca-pracy.rtf 27,5k
098-Regulamin-programu-dofinansowania-nauki-dla-pracownikow.rtf 18,7k
099-Pismo-pracodawcy-wzywajace-pracownika-do-zlozenia-wyjasnien-w-sprawie-naruszenia-przez-pracownika-obowiazkow-pracowniczych.rtf 11,4k
100-Zawiadomienie-o-zastosowaniu-kary-porzadkowej.rtf 18,4k
101-Sprzeciw-pracownika-od-nałozonej-kary-porzadkowej.rtf 15,2k
102-Uwzglednienie-przez-pracodawce-sprzeciwu-pracownika-od-nałozonej-kary-porzadkowej.rtf 14,1k
103-Odrzucenie-przez-pracodawce-sprzeciwu-pracownika-od-nałozonej-kary-porzadkowej.rtf 15,5k
104-Swiadectwo-pracy.rtf 33,7k
105-Swiadectwo-pracy-w-warunkach-szczegolnych.rtf 13,7k
106-Wniosek-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy.rtf 12,6k
107-Odpowiedz-na-wniosek-o-sprostowanie-swiadectwa-pracy.rtf 15,4k
108-Wniosek-pracodawcy-do-organizacji-zwiazkowej-w-sprawie-udzielenia-informacji-o-pracownikach-korzystajacych....rtf 12,4k
109-Konsultacja-wypowiedzenia-z-zakładowa-organizacja-zwiazkowa.rtf 15,0k
110-Konsultacja-oswiadczenia-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace-bez-zachowania-okresu-wypowiedzenia-z-zakładowa-organizacja-zwiazkowa.rtf 15,0k
111-Wniosek-pracodawcy-do-organizacji-zwiazkowej-w-sprawie-uzgodnienia-tresci-Regulaminu-wynagradzania....rtf 12,1k
112-Wniosek-pracodawcy-do-organizacji-zwiazkowej-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wypowiedzenie....rtf 13,0k
113-Pismo-pracodawcy-do-zakladowej-organizacji-zwiazkowej-w-sprawie-przejscia-zakladu-pracy-lub-jego-czesci-na-nowego-pracodawce.rtf 16,7k
114-Porozumienie-pracodawcy-z-zakładowa-organizacja-związkowa-dotyczace-warunkow-zatrudnienia-pracownikow-w-zwiazku-z-przejsciem....rtf 25,4k
115-Porozumienie-o-zawieszeniu-stosowania-zakladowych-przepisow-prawa-pracy.rtf 19,4k
116-Umowa-pracodawcy-z-organizacja-zwiazkowa-w-sprawie-udostepnienia-zakladowej-organizacji-zwiazkowej-pomieszczenia....rtf 22,2k
117-Odpowiedz-pracodawcy-na-wniosek-organizacji-zwiazkowej-w-sprawie-udzielenia-informacji-w-trybie....rtf 11,2k
118-Odpowiedz-pracodawcy-na-wniosek-organizacji-zwiazkowej-w-sprawie-zwolnienia-pracownika-od-pracy-zawodowej....rtf 15,6k
119-Wniosek-o-wszczecie-rokowan-w-sprawie-zawarcia-Zakladowego-Ukladu-Zbiorowego-Pracy.rtf 12,4k
120-Zakladowy-Uklad-Zbiorowy-Pracy.rtf 139,1k
121-Wniosek-o-rejestracje-Zakladowego-Ukladu-Zbiorowego-Pracy.rtf 15,7k
122-Protokol-dodatkowy-do-Zakladowego-Ukladu-Zbiorowego-Pracy.rtf 16,9k
123-Oswiadczenie-o-wypowiedzeniu-Zakladowego-Ukladu-Zbiorowego-Pracy-przez-jedna-ze-stron-ukladu.rtf 12,1k
124-Oswiadczenie-o-czesciowym-wypowiedzeniu-Zakladowego-Ukladu-Zbiorowego-Pracy-przez-jedna-ze-stron-ukladu.rtf 12,4k
125-Porozumienie-stron-uprawnionych-do-zawarcia-ukladu-o-stosowaniu-w-calosci-lub-w-czesci-układu....rtf 17,2k
126-Zawiadomienie-zakladowych-organizacji-zwiazkowych-o-zamierzonych-zwolnieniach-grupowych.rtf 21,4k
127-Porozumienie-pracodawcy-z-zakladowymi-organizacjami-zwiazkowymi-w-sprawie-zwolnien-grupowych.rtf 36,5k
128-Regulamin-postepowania-w-sprawie-zwolnien-grupowych.rtf 34,6k
129-Zawiadomienie-Powiatowego-Urzedu-Pracy-o-zamierzonych-zwolnieniach-grupowych.rtf 19,5k
130-Zawiadomienie-Powiatowego-Urzedu-Pracy-o-przyjetych-ustaleniach-dotyczacych-zwolnien-grupowych.rtf 18,0k
131-Zawiadomienie-zwiazkow-zawodowych-o-przyjetych-ustaleniach-dotyczacych-zwolnien-grupowych.rtf 13,5k
132-Wniosek-pracownika-o-przeprowadzenie-postepowania-pojednawczego-przed-Komisja-Pojednawcza.rtf 18,9k
133-Protokoł-z-posiedzenia-Komisji-Pojednawczej-obejmujacy-ugode-zawarta-pomiędzy-pracodawca-a-pracownikiem.rtf 18,6k
134-Protokoł-z-posiedzenia-Komisji-Pojednawczej-w-czasie-ktorego-nie-doszlo-do-zawarcia-ugody-pomiedzy-pracodawca-a-pracownikiem.rtf 16,7k
135-Wniosek-pracownika-o-przekazanie-sprawy-z-Zakladowej-Komisji-Pojednawczej-do-sadu-pracy.rtf 11,8k
136-Porozumienie-w-sprawie-skrocenia-okresu-wypowiedzenia.rtf 18,0k
137-Czasowe-powierzenie-pracownikowi-innej-pracy.rtf 15,2k
138-Informacja-dla-pracownikow-dotycząca-rownego-traktowania-w-zatrudnieniu.rtf 44,9k
139-Obwieszczenie-w-sprawie-systemu-i-rozkładu-czasu-pracy-oraz-okresu-rozliczeniowego.rtf 11,0k
140-Polecenie-wykorzystania-urlopu-wypoczynkowego-w-okresie-wypowiedzenia-umowy-o-prace.rtf 14,3k
141-Porozumienie-w-sprawie-wspolpracy-pracodawcow.rtf 25,4k
142-Porozumienie-w-sprawie-wykorzystania-urlopu-wypoczynkowego-w-czasie-kolejnego-zatrudnienia.rtf 16,3k
143-Porozumienie-stron-w-sprawie-zwolnienia-z-obowiazku-swiadczenia-pracy-w-okresie-wypowiedzenia-z-zachowaniem-prawa-do-wynagrodzenia.rtf 19,3k
144-Upowaznienie-do-przetwarzania-danych-osobowych-pracownikow.rtf 14,7k
145-Upowaznienie-do-dokonywania-czynnosci-z-zakresu-prawa-pracy-za-pracodawce-bedacego-jednostka-organizacyjna.rtf 20,3k
146-Zarzadzenie-pracodawcy.rtf 23,8k
147-Zawiadomienie-o-przyznaniu-odprawy-pienieznej.rtf 11,6k
148-Zawiadomienie-o-przyznaniu-odprawy-posmiertnej.rtf 11,7k
149-Odpowiedz-na-wystapienie-Panstwowej-Inspekcji-Pracy.rtf 22,7k
150-Zastrzezenia-do-Protokolu-kontroli-Panstwowej-Inspekcji-Pracy.rtf 15,2k
151-Ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze.rtf 22,1k
152-Protokol-z-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze.rtf 17,0k
153-Informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-specjalisty.rtf 12,7k
154-Umowa-o-prace-na-czas-nieokreslony.rtf 19,9k
155-Umowa-o-prace-na-czas-okreslony.rtf 20,5k
156-Umowa-o-prace-na-czas-zastepstwa.rtf 18,8k
157-Akt-powolania.rtf 12,6k
158-Akt-mianowania.rtf 12,0k
159-Pismo-w-sprawie-zawieszenia-obowiazku-swiadczenia-stosunku-pracy-przez-pracownika-samorzadowego-w-przypadku-jego-tymczasowego-aresztowania.rtf 11,3k
160-Przeniesienie-pracownika-samorzadowego-na-wyzsze-stanowisko.rtf 13,3k
161-Przeniesienie-czlonka-korpusu-sluzby-cywilnej-poza-korpus-sluzby-cywilnej.rtf 18,7k
162-Powierzenie-wykonywania-innej-pracy-niz-okreslona-w-umowie-o-prace.rtf 13,5k
163-Porozumienie-w-sprawie-przeniesienia-pracownika-samorzadowego.rtf 19,5k
164-Przeniesienie-pracownika-samorzadowego-zatrudnionego-w-przypadku-reorganizacji-jednostki.rtf 12,2k
165-Zasady-przeprowadzania-sluzby-przygotowawczej.rtf 28,7k
166-Program-sluzby-przygotowawczej.rtf 39,8k
167-Opinia-z-przebiegu-czesci-praktycznej-sluzby-przygotowawczej.rtf 16,6k
168-Decyzja-Wojta-Gminy-w-sprawie-skierowania-do-sluzby-przygotowawczej-w-Urzedzie-Gminy.rtf 12,3k
169-Protokol-z-przebiegu-sluzby-przygotowawczej.rtf 11,9k
170-Protokol-z-przeprowadzonego-egzaminu-ze-sluzby-przygotowawczej.rtf 13,5k
171-Wniosek-o-zwolnienie-z-obowiazku-odbywania-sluzby-przygotowawczej.rtf 13,3k
172-Decyzja-Wojta-Gminy-zwalniajaca-z-obowiazku-odbywania-sluzby-przygotowawczej-z-czesci-teoretycznej.rtf 11,8k
173-Zaswiadczenie-o-ukonczeniu-sluzby-przygotowawczej.rtf 13,4k
174-Slubowanie.rtf 10,0k
175-Zarzadzenie-w-sprawie-przeprowadzania-okresowej-oceny-kwalifikacyjnej-pracownikow-samorzadowych.rtf 14,5k
176-Regulamin-przeprowadzania-okresowej-oceny-kwalifikacyjnej-pracownikow.rtf 34,2k
177-Arkusz-okresowej-oceny-kwalifikacyjnej-pracownika-samorzadowego.rtf 52,0k
178-Odwolanie-od-oceny-okresowej.rtf 13,5k
179-Rozstrzygniecie-odwolania-od-oceny-okresowej.rtf 13,5k
180-Ustalenie-wynagrodzenia-wojta.rtf 13,4k
181-Zasady-przyznania-dodatku-za-wieloletnia-prace.rtf 11,5k
182-Zasady-przyznawania-nagrod-jubileuszowych.rtf 12,6k
183-Zasady-przyznawania-jednorazowej-odprawy-w-zwiazku-z-przejsciem-na-emeryture-lub-rente-z-tytulu-niezdolnosci-do-pracy.rtf 12,0k
184-Rozwiazanie-stosunku-pracy-z-urzednikiem-sluzby-cywilnej-po-dwukrotnej-nastepujacej-po-sobie-negatywnej-ocenie.rtf 12,9k
185-Rozwiazanie-stosunku-pracy-z-urzednikiem-sluzby-cywilnej-w-razie-orzeczenia-o-trwalej-niezdolnosci-do-pracy....rtf 13,1k
186-Rozwiazanie-stosunku-pracy-z-urzednikiem-sluzby-cywilnej-w-razie-utraty-nieposzlakowanej-opinii.rtf 12,7k
187-Rozwiazanie-stosunku-pracy-z-urzednikiem-sluzby-cywilnej-w razie-likwidacji-urzedu-jezeli-nie-jest-mozliwe....rtf 13,2k
188-Rozwiazanie-stosunku-pracy-z-urzednikiem-sluzby-cywilnej-w razie-odmowy-poddania-sie-badaniu-przez-lekarza-orzecznika-ZUS.rtf 13,0k
189-Rozwiazanie-stosunku-pracy-z-urzednikiem-sluzby-cywilnej-w-drodze-porozumienia-stron.rtf 13,7k
190-Rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-powodu-ciezkiego-naruszenia-przez-urzednika-podstawowych-obowiazkow-czlonka-korpusu....rtf 13,5k
191-Rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-powodu-popelnienia-przez-urzednika-w-czasie-trwania-stosunku....rtf 13,4k
192-Rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia-z-powodu-zawinionej-przez-urzednika-utraty-uprawnien-koniecznych....rtf 13,2k
193-Oswiadczenie-majatkowe-o-prowadzeniu-dzialalnosci-gospodarczej.rtf 12,4k
194-Wezwanie-pracownika-samorzadowego-do-zlozenia-oswiadczenia-o-stanie-majatkowym.rtf 12,9k
195-Akt-odwolania-zastepcy-wojta-z-powodu-niezlozenia-oswiadczenia-majatkowego.rtf 11,7k
196-Wygasniecie-mandatu-wojta-z-powodu-naruszenia-zakazu-łaczenia-funkcji-wojta-z-czlonkostwem-w-radzie-nadzorczej.rtf 14,4k
197-Swiadectwo-pracy.rtf 17,5k
198-Statut-uczelni.rtf 42,9k
199-Regulamin-pracy-i-wynagradzania-nauczycieli-akademickich.rtf 73,9k
200-Regulamin-zarzadzania-prawami-autorskimi-i-prawami-pokrewnymi....rtf 42,2k
Wyświetlanie 1 - 200 z 219 rezultatów.
Pozycji na stronę
Strona z 2