Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze

Krzysztof W. Baran – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor i współautor około dwustu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym kilkunastu monografii, komentarzy i podręczników.

Książka zawiera ponad 200 wzorów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz stanowisko doktryny w zakresie problemów pojawiających się na tle tworzenia i wprowadzania w życie aktów wewnątrzzakładowych.

 

W publikacji zawarto wzory pism dotyczące m.in.:

- umów o pracę,

- wykonywania pracy w warunkach telepracy,

- wypowiadania lub rozwiązywania stosunku pracy,

- regulaminów,

- zakładowego układu zbiorowego pracy,

- procedury nakładania kar porządkowych,

- współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi,

- prawa pracy w administracji publicznej i stosunków pracy w szkolnictwie wyższym.

Opracowanie przeznaczone jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych, pracowników działów HR i pracodawców.

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.dokumenty-pracownicze-wzory.lex.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.